از خویش رها . پی تو میگردم

خونه جدید

یه چند وقتیه رفتم مهمونی  . خونه یکی از دوستام  ولی بازم برمیگردم اینجا .

آدرس خونه جدید من  اینجاست  به من سر بزنید . فعلا یه قصه شروع کردم که میتونه براتون جالب باشه