X
تبلیغات
زولا

از خویش رها . پی تو میگردم

زندگی

 
آنچه می یابیم ، هرگز تمامیت زندگی نیست . تنها بخشی از زندگی ست که در روشنی روز واقع شده است .