از خویش رها . پی تو میگردم

سلحشوران بی زره

 

سلحشوران بی زره

آماج تیر شقاوت

در سرزمین دوست

جنگجویان خسته

از زخم عداوت

 

شاهزاده های بی نشان

با ردای مندرس ایثار بر تن هاشان

در هر کجا یک تن نشسته

بی هیچ شکوه ای

و انتظار هیچ صله در قاب نقره فام

در سوگِ رهبرانِِ رفته است

 

آنسوی تر

خیل بی شمار مردگان

غرق در ازدهام رتبه و مقام

 

آوردگاه بی سپاه

جولانگاه فرعون و تازیان