X
تبلیغات
زولا

از خویش رها . پی تو میگردم

سیاه و سفید

When I born, I Black, When I grow up,

I Black,When I go in Sun, I Black, When

I scared, I Black,When I sick, I Black, And

when I die, I still black…And you White fellow

When you born, you pink, When

you grow up, you White,When you go in

Sun, you Red, When you cold, you blue

When you scared, you yellow, When you

sick, you Green,And when you die, you Gray…

And you call me colored


این نقل قول سیاه و سفید بسیار انتخاب زیبایی بود . زیرا این تضاد در اخلاق – کلام – تفکر و عمل آدم هاست .


این روزها حقیقت های نابی بر زبان تو جاری ست .
این روزها ذات تو بر خورشید طعنه می زند .
روزهایی که گذشت ، روزهای تردید تو بود و گذشت .
اکنون ، به یقین رسیده ای .
اکنون حقیقت با تمام وجودت عجین شده است .
من واقعیت ها را می بینم ، حقیقت را میخواهم تو برایم بگویی .

من حقیقت را از زبان تو می جویم
به من بگو که آن خلاء گذشته ست .
بگو که استوار چون البرز ، زاگرس
بگو که چون رعد جهنده ، روشنگر و ویران کننده خواهی ماند .


اینجا بخوانید