از خویش رها . پی تو میگردم

عید می آید

بوی عطر از لاله زار می آید 
و آن نگار نازنین گلعذار می آید
عاشقان را وعده دیدار می آید
خرم آن دل که با دلدار می آید