X
تبلیغات
زولا

از خویش رها . پی تو میگردم

این روزها

این روزها دلم گرفته است

این روزها احساس می کنم

مثل مردم شده ام

احساس می کنم

نگاه های آشنا بسیار شده اند

این روزها لبخند آدم ها به من جرات می دهد


این روزها دلم گرفته است

این روزها احساس می کنم

بر دستان خسته آدم ها به گورستان می روم

چه تنهایی دلگیری

این روزها چقدر خنده آدم ها به دل می نشیند


این روزها دلم گرفته است

این روزها احساس می کنم

آرام آرام سبک می شوم . پرواز می کنم

انتظار بیهوده ای است چسبیدن به زمین

از روزنه های دیوار بوی خاک فضا را پر می کند


این روزها دلم گرفته است

این روزها احساس می کنم

صفحات خاطره ام در ذهن دیگران

آرام بسته می شود

فضای ذهن من از تجربه زندگی تهی می شود


این روزها

آه

این روزها

چقدر خسته ام .

چقدر .....