از خویش رها . پی تو میگردم

وقتشه

به این میگن یک سیاستمدار
این آقای اردوغان خوب سیاست را فهمیده .
تا الان صبر کرد و اصلا هم برای خودش دشمن تراشی نکرد و حالا که گل خالی رو دید ضربه نهایی را با قدرت تمام وارد دروازه کرد. البته دروازه بان به مصلحت کنار کشید تا آقای اردوغان بعنوان یک قهرمان ملی شناخته بشه . این تیم سیاستگذار جهانی به بازیکنانی مثل اردوغان نیاز داره .
ایران با تمام تلاشی که در این مدت انجام داد نتوانست چنین نتیجه بیاد ماندنی و افتخار آمیزی کسب کنه .
شاید بزودی  ترکیه جایگزین مناسبی برای ایران در منطقه باشه ، کسی که خوب میدونه چه موقع داد بزنه و چه موقع عصبانی بشه .
من موقعیت ترکیه و این آقای اردوغان را خیلی درخشان می بینم . ای کاش . . .