X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

از خویش رها . پی تو میگردم

زیستن چونان درختی تنومند

زندگی پاشیدن بذری است

تا نهالی بروید

شاخه بگستراند

برگ دهد

شکوفه کند

و به بار بنشیند

در این راه خارهایی به پا ی می خلد

و زخم هایی بر دست

تنها میوه ی دلچسب است که التیام می بخشد